ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการเผยแพร่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสังคมโลก

มีการสะท้อนสภาพปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

มีการผลิตงานวิจัยและเผยแผ่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

เกิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาด้านการบริหารงานวิจัยและการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น

เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สู่สังคมในวงกว้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s