รูปแบบการประชุม

การจัดประชุม 1 วัน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ภาคเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) สาหรับภาคบ่ายเป็นการนาเสนอบทความแยกห้องประชุมตามหัวข้อย่อย 8 หัวข้อ ใช้เวลาในการเสนอบทความ บทความละ 20 นาที หลังจากการเสนอบทความให้มีการวิจารณ์บทความหรืออภิปราย เพื่อเสนอความคิดเห็นจากกรรมการประจาห้องนาเสนอ และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s