วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสังคมโลก

เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและเผยแผ่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเศรษฐศาสตร์ในสาขาต่างๆ จากหลายหน่วยงานและสถาบันการศึกษาได้รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการต่อกัน

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สู่สังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s