หัวข้อการประชุมหลักและหัวข้อย่อย

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10

(The 10th National Conference of Economist)

จะจัดขึ้นโดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ

“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร”

และประกอบไปด้่วยหัวข้อการประชุมย่อย 8 หัวข้อได้แก่

1. เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและนโยบายสาธารณะ

2. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การตลาด ธุรกิจการเกษตร

3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

4. เศรษฐศาสตร์สถาบัน องค์การและธรรมาภิบาล

5. เศรษฐศาสตร์ชุมชน สหกรณ์และการพัฒนา

6. เศรษฐศาสตร์การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม

8. เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s